Μια μέρα μετά τα Φώτα

Κι αν ήμουν Θεός

Κι ακριβώς εκείνη τη στιγμή

-όντας θνητός-

ξαναγεννήθηκα,

Θεός πια

Κι αν ήμουν Θεός

ποιος Θεός ήμουν…

Κι ακριβώς εκείνη τη στιγμή

μεταμορφώθηκα σε οσμή

Κι αν ήμουν οσμή

ποια στ’ αλήθεια ήμουν…

Κι ακριβώς εκείνη τη στιγμή

έγινα φτερούγισμα πουλιού

Κι αν ήμουν φτερούγισμα

τίνος πουλιού θα ήμουν…

Κι ακριβώς εκείνη τη στιγμή

μ’ έκανες ερωτηματικό

Κι αν ήμουν ερωτηματικό

για ποιο απ’ όλα τα ερωτήματα μ’ έκανες…

κείμενο + φωτογραφίες: Κασαπίδης Γιώργος
επιμέλεια: πωλίνα-ταϊγανίδου + τάσος-θώμογλου